Společnost KNATEX Zlín s.r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se firma specializuje na stavební činnost. Stěžejním zaměřením firmy je výstavba a rekonstrukce pozemních staveb, zejména potom suchá výstavba a interiéry.

Za dobu fungování firmy nabyli její zaměstnanci velké zkušenosti se suchou výstavbou ( sádrokartony, sádrovláknité desky, dřevotřísky, cementotřísky, akustické podhledy... atd ), rekonstrukcemi interiérů a s tím souvisejícími činnostmi ( obklady, dlažby, plovoucí podlahy, malby, nátěry... atd), zateplováním budov ...atd.

Vývoj ve stavebnictví však klade na stavební firmy stále vyšší nároky. A to jak na umění zpracování nových materiálů a výrobků, tak také na poskytované služby směrem k zákazníkovi. V tomto trendu se snaží prosadit také firma Knatex a proto se nabízí zákazníkům také projekční, inženýrskou a poradenskou činnost tak, aby její služby byly co nejkomplexnější. Zákazníkovi tímto vychází firma vstříc a zbavuje ho tak nepříjemných starostí.

Za léta své existence si firma Knatex vybudovala spoustu stálých klientů nejen z řad státních i soukromých organizací, ale i z řad drobných fyzických subjektů. Všem zákazníkům se snaží poskytnout komplexní služby s důrazem na kvalitu díla a plnění předem dohodnutých termínů. V neposlední řadě se snaží při své činnosti výrazně rozvíjet environmentální politiku, politiku jakosti i BOZP.

Do budoucna by chtěla firma Knatex v nastolené cestě svého rozvoje pokračovat. A to jak na poli rozšiřování služeb zákazníkům, tak také v rozvoji své oblasti působení.

Společnost Knatex doufá a zároveň i věří, v konstruktivní a dlouhodobou spolupráci se stálými i novými obchodními partnery. Ve spolupráci, která bude přinášet radost a užitek všem zúčastněným.

Hlavní strana - nabidka

 • Poradenství při přípravě a realizaci zakázek
 • Autorský dozor a dozor investora
 • Zajištění stav. povolení, posudků, vyjádření, auditů, měření … atd.
 • Vedení stavebních zakázek
 • Zajištění finančního a právního poradenství

více informací o inženýrské činnosti

 • Projektování staveb
 • Návrhy interiérů
 • Poradenská činnost v projektování
 • sádrokartonové konstrukce, půdní vestavby, podhledy
 • realizace pozemních staveb HSV a PSV
 • realizace interiérů – malby, dlažby, obklady, nátěry, zateplení, podlahy
 • rekonstrukce staveb vč. technického a technologického vybavení
 • vnější zateplení, fasády
 • výměna oken
 • oplocení objektů
 • zpevněné plochy
 • pergoly, krytá stání, tesařské konstrukce

více informací o inženýrské činnosti